Skip to main content

Dyktige taktekkere til ditt prosjekt

Tette tak tar vare på hele bygget

Vi gjør jobben på flate eller skrå tak i alle vinkler, med alle gjennomføringer, beslag og sikringer som skal til for å tåle belastninger i et krevende, norsk klima. Enten taket skal legges nytt, legges om eller utbedres, kan vi bidra med trygge og riktige løsninger.

Befaring, taksjekk og tilbud

Våre profesjonelle kunder vet alt om takkonstruksjoner og bæreevne. Bygg-faglig bistand blir en del av befaringen vi gjør overfor deg som bor under eget tak.

Vi kommer, vurderer mulighetene og gir bindene pristilbud på hele jobben, der ALT er med. Kvaliteten på arbeidet er vårt viktigste fortrinn. Dette er forutsetningen for at taket skal være tett i mange tiår framover

Kontakt oss om taksjekk

Tenk sikkerhet på taket

Med sikkerhetsutstyr på taket gjør du områdene rundt husveggen tryggere, og du unngår skader på tak, takrenner, gradrenne og takstige.

Mer om taksikring

Hvorfor velge oss?

  1. Vi har over 30 års erfaring med rehabilitering og utbedring av tak.
  2. Gode råd og veiledning ved materialvalg.
  3. Få pristilbud på hele jobben, der alt er med.

Spørsmål?

Har du spørsmål om tak- og fasadearbeider, eller vil du samarbeide med oss om et prosjekt? Vi har solid fagkunnskap, lang erfaring og gode referanser.

Eddie Horpestad

Prosjektleder / Tak & Fasader